Service Level Agreement

Iedere overeenkomst voor snel zakelijk internet van GreenIX gaat vergezeld van een Service Level Agreement (SLA). In deze SLA zijn de afspraken vastgelegd ten aanzien van de ondersteuning die GreenIX biedt en over de beschikbaarheid van de verbindingen en diensten. In de SLA die GreenIX aanbiedt wordt vermeld hoe de ondersteuning is geregeld; welke manieren er zijn om incidenten te melden en wanneer hiervoor een oplossing gevonden moet zijn.

Elke SLA is op maat

GreenIX hanteert een SLA voor alle door GreenIX aangeboden producten en hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verbindingen en diensten. De SLA geeft een overzicht van de afspraken die zijn gemaakt tussen de Opdrachtgever en GreenIX over het functioneren van verbindingen en diensten en de product parameters. 

Hierbij is een verschil gemaakt in tijdstippen waarop ondersteuning geboden wordt afhankelijk van de wensen die passen bij een organisatie.

 •  
 • melden incidenten
 • verbindingen
 • diensten
 • oplossen incidenten
 • verbindingen
 • diensten
 • standaard SLA
 •  
 • 7 x 24 uur
 • 7 x 24 uur
 •  
 • eerstvolgende werkdag
 • 5 x 9 uur
 • uitgebreide SLA
 •  
 • 7 x 24 uur
 • 7 x 24 uur
 •  
 • binnen 4 uur
 • 7 x 24 uur